Yleinen

Vaaralliset supervoimat

Podcast Blog Henkilöbrändit ovat nykyaikaa, tai ainakin nykyaikainen sana vanhalle ajatukselle tulla julki omilla kasvoilla ja edustaa jotain omaa toimintaa, arvoa tai asiaa. Joskus ajatus voi tuntua ristiriitaiselta, sen kultaisen säännön kanssa, ettei liiketoiminta saa henkilöityä liikaa ja tulla riippuvaiseksi yhdestä henkilöstä, kuten yrityksen omistajasta. Ristiriitaa ei kuitenkaan ole, koska kyseessä on kaksi eri asiaa. Henkilön brändäys tuo yleensä lisäarvoa liiketoiminnalle tietoisuuden, vaikutusvallan tai uskottavuuden lisääntyessä. Brändäys kohottaa siis nykyistä